To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Zaproszenie do udziału w seminarium Edukacyjne Czwartki w dn. 25/10/2018

dostępnych: 84

już niedostępne -

Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku

  • termin: 25 października (czwartek), godz. 17.00
  • miejsce: ul. Kamiennogórska 16, Wrocław
    - Aula Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
  • prowadzenie: dr Dariusz Rutkowski

W programie 2 części:

  • wykładowa: poznanie specyfiki szkoły i jej uczniów, metod pracy z uczniami, kompetencje tyflopedagogiczne.
  • warsztatowa: jak pracować z osobami z dysfunkcją wzroku? M.in. bycie przewodnikiem osoby niewidomej/słabowidzącej, ćwiczenia w symulatorach słabowzroczności, przykłady dobrych praktyk.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Uwaga: z racji tematyki wyjątkowo seminarium nie odbywa się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących - jest jedną z 10 podobnych szkół w Polsce. W jej skład wchodzą m.in.: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Uczęszczają tu uczniowie niewidomi i słabowidzący. Przez lata szkoła wypracowała własny model pracy z osobami z dysfunkcją wzroku.

dr Dariusz Rutkowski - Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej DSW. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, instruktor pływania oraz narciarstwa zjazdowego. Trener (PZLA) oraz sędzia (PZLA) Nordic Walking. Menedżer Sportu i Rekreacji. Trener koordynator Kadry Polski Narciarstwa Alpejskiego Niewidomych i Słabowidzących (SKFiSNiS Cross), przewodnik narciarzy z dysfunkcją wzroku. Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego (DSOSWnr13). Od ponad 28 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i poruszania się oraz rehabilitacji podstawowej niewidomych i słabowidzących. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF). Konsultant z zakresu tyflopedagogiki między innymi z zakresu rehabilitacji, audiodeskrypcji oraz oceny i adaptacji otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Wrocławiu wydarzenia Wrocław wrocław